Geschiedenis

Een geschiedenis van meer dan 50 jaar sporten ...

De turnkring "Levet Scone" werd opgericht in 1955. In de voorbije 52 jaar zijn er heel wat zaken gebeurd en veranderd in onze vereniging. Wisselende besturen, andere lesgevers. Een overzicht geven van dit alles zou ons te ver leiden. Daarom willen we ons hier beperken tot de vermelding van enkele belangrijke data, dit om de levenswandel van onze vereniging op die manier in de belangstelling te plaatsen.

1980

 • groot turngala op 8 juni 1980 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
 • de heer en mevrouw Hofmans en mevrouw Lapostol ontvangen de zilveren medaille van sportverdienste op 6 mei 1980.

1983

 • de heer Jan Hofmans, oud voorzitter, van de vereniging overlijdt op 29 mei 1983.

1992

 • op 2 november 1992 overlijdt de heer Roger Uylenbroeck, een van de boegbeelden van de Lotse kring.

1993

 • tijdens de algemene vergadering van 13 februari 1993 wordt Johan Luyckfasseel verkozen als voorzitter, mevrouw Rosette Vaeremans ondervoorzitter terwijl de heer August Luyckx wordt belast met het secretariaat.
 • op 8 april 1993 worden de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De turnkring Levet Scone is een vereniging zonder winstoogmerk.
 • overname van het turnmateriaal van de vereniging Levet Scone v.z.w. door de v.z.w. Vogelenzang opgemaakt te Lot op 5 november 1993.

1995

 • het C.C. De Meent ontvangt L.S. voor de viering van het 40 jarig bestaan op 18 maart 1995.

1997

 • tijdens een bestuursvergadering in augustus 1997 wordt de turnkring Levet Scone een heuse sportvereniging.

2001

 • Magda Lapostol, Vera De Vrieze en Vanessa Boon worden respectievelijk gekozen als voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester tijdens de algemene vergadering van 30 januari 2001. Guido Boon blijft secretaris.

2004

 • de sportvereniging Levet Scone behaalt op 8 oktober 2004 het "IK Sport"-kwaliteitslabel uitgereikt door de Bond voor Lichamelijke Opvoeding.

2005

 • jubileumviering in de Meent op 5 juni 2005. Levet Scone wordt 50 jaar.

2007

2008

 • vanaf 2 september 2008 zijn personen met een beperking welkom bij Levet Scone.

2011

 • Leen D'Hooge wordt de nieuwe voorzitter

Momenteel telt onze sportvereniging ongeveer 300 leden die zijn onder verdeeld in 12 disciplines. Voor meer informatie hierover kunt u steeds terecht op deze website.

 

 

BVLO