Turnen Groep 1, 2 en 3

Turnen is een sport die onmisbaar is naast alle andere sporten omdat turnen alle  spieren van het hele lichaam betrekt in de beweging .

Jongens en meisjes hebbeneen niet te temperen drang naar beweging. Deze drang naar bewegen gebruiken wij om de kinderen een sport aan te bieden die meer dangelijk welke andere sport de algemene fysieke en psychomotorische ontwikkelingstimuleert.

Armen, benen, buik en rugkunnen er alleen maar steviger van worden. 

De uithouding m.a.w. het werken aan een optimale conditie worden vooral geoefend door de speelse manier vande lessen.  Doelgerichte oefeningen worden vlot afgewisseld met spelletjes zoals “Gargamel” of  “Kikkerspel”.  Er kan en mag dus gelachen worden. Spelvreugde maar ook de vreugde van elk kind dat na een reeks oefeningen erplots in slaagt om op eigen kracht bv. zijn lichaam van op de voeten op zijnhanden te zetten.  Of de sensatie van een trampolinesprong.  De“kick” van het zweven door de lucht. 

Turnen is ook de sport waar bij kinderen de  bewegingsmogelijkheden van hun lichaam ontdekken en verderontwikkelen.  Kinderen leren hoe ze moeten bewegen en welke houding ze moeten aannemen om in een bepaalde oefening telukken.  Hier wordt de basis gelegd van het bewust worden van eigen mogelijkheden en beperkingen, zonder dat dit besef van beperkingen gepaard gaatmet frustratie of traantjes zoals het nogal eens gaat bij competitie-sporten.

 Op het einde van de les heeft iedereen gewonnenwant iedereen heeft weer een beetje meer geleerd van zijn eigen lichaam.

We proberen de kinderen opeen plezante manier een zeer ruime bewegingservaring te geven.  Wie er nogniet echt overtuigd zou zijn, kan alles eens komenbekijken ter plaatse  of beter nog laat je kind eens deelnemen en laat hem oordelen.

 

BVLO