Kleuterturnen 3-6 jaar

Wie de gezonde kleuter observeert, ziet zijn natuurlijke bewegingsdrang  en moet vaststellen dat het bewegingsspel zijn hoofdbezigheid is.  Demotorische exploratie van de kleuter wordt gezien als essentieel voor zijnverdere ontwikkelingen leerproces.

Kracht, snelheid, uithoudingsvermogen,weerstand, lenigheid en coördinatie zijn zeer belangrijk voor de gezondheid van de kleuter.  Deze natuurlijke bewegingsvormen worden nu uitgeoefend in een grote ruimte, met andere kinderen en met velerlei materiaal.

Men probeert de kinderen vaardigheden aan te leren die specifiek zijn voor hun ontwikkelingsniveau zodat ze kunnen evolueren naar het volgende niveau.

Elk kind wordt gezien als een uniek wezen dat zijn eigen kennis opbouwt via initiatieven die ondersteund worden door volwassenen.

Hierdoor komen ook andere aspecten aan bodzoals de harmonische groei  en rijping van de kleuter en de vorming vanzijn eigen persoonlijkheid.

De kleuter ontwikkelt zich in zijn totaliteit.

Bewegingsopvoeding is niet alleen “lerenbewegen”, maar ook “leren door bewegen”.

 

BVLO